J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak ma zaszczyt zaprosić na wystawę "Wyjścia – artyści PWSSP i ASP w Łodzi. Subiektywny wybór".

Kuratorzy wystawy: prof. Jolanta Wagner, prof. Marek Wagner

Na wystawie zaprezentowane będą prace artystów:

Bogusława Balickiego
Andrzeja Mariana Bartczaka
Jacka Bigoszewskiego
Stanisława Fijałkowskiego
Romy Hałat
Ryszarda Hungera
Tomasza Jaśkiewicza
Andrzeja Jocza
Mariusza Kowalskiego
Stefana Krygiera
Jana Kubasiewicza
Jerzego Romualda Kudukisa
Konrada Kuzyszyna
Romana Modzelewskiego
Andrzeja Jakuba Olejniczaka
Ireneusza Pierzgalskiego
Andrzeja Rajcha
Andrzeja A. Sadowskiego
Antoniego Starczewskiego
Jerzego Trelińskiego
Janiny Tworek-Pierzgalskiej
Teresy Tyszkiewicz
Stefana Wegnera
Krystyna Zielińskiego

Czas podsumowań związanych z rocznicą 75-lecia naszej uczelni wydaje nam się odpowiedni do realizacji projektu artystycznego o takim właśnie charakterze i scenariuszu. Temat prezentacji nawiązuje do problemu jednostkowego, który staje się w pewnym momencie udziałem każdego akademickiego edukatora. Nadchodzi czas odejścia z ukochanej Akademii, czasem przewidziany i zaplanowany, czasem nagły i nieprzewidywalny.
Pierwszym zatem tematem, spoiwem łączącym biorących udział w projekcie artystów jest fakt, iż wszyscy oni w pewnym momencie wyszli. Ta chwila odchodzenia, żegnania się pedagogów ze szkołą, w której spędzili często całe twórcze życie, jest wydarzeniem dla nich pozornie pozaartystycznym, a jednocześnie głęboko ludzkim, społecznym, często egzystencjalnym. Jego znaczenie odczuwają w pełni osoby dotknięta tą cezurą niezależnie od własnej woli lub stojące przed dylematem: odejść lub zostać. Ten często oczywisty, a niekiedy dramatyczny fakt staje się indywidualnym pożegnaniem. Jest jednocześnie środowiskowym dopełnieniem się pewnej nieuniknionej konstrukcji charakteru naszej pracy oraz, nie wdając się w szczegóły, konsekwencją funkcjonowania wielowiekowej instytucji jaką jest akademia.
Wystawa nie zawiera jednak pierwiastków elegijnych, uczestniczą w niej różni artyści, którzy odeszli z uczelni w różnym wieku, a staż pedagogiczny kilku z nich był nawet niezbyt długi. Ten trudny z punktu widzenia jednostki fakt stał się spiritus movens wizualnej i programowej idei wystawy.
Istnieje również drugi, pozafabularny, lecz z artystycznego punktu widzenia ważniejszy powód wybrania takiej właśnie reprezentacji artystów: w ich twórczych życiorysach i strategiach daje się odczytać silnie zarysowany wspólny genotyp, pomimo częstego zróżnicowania ideologiczno-wizualnego oraz pokoleniowego.
Co zatem ich określa? Wydają się być szczególni i w swojej indywidualności artystycznie osobni, autonomiczni, jak na owe czasy buntowniczy, czym wywarli duży wpływ na życie intelektualne łódzkiej szkoły, a niekiedy współtworzyli i reformowali jej strukturę. Choć stanowią już historię uczelni, to ciągle w sposób pośredni są wkładem wniesionym w jej teoretyczne zaplecze. Swoimi dokonaniami, pracą swoich następców i wychowanków wpływają na jej jakość i dzisiaj. Tworzyli w różnym czasie: u schyłku pierwszej awangardy, w okresie drugiej połowy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, część młodszej generacji w okresie sztuki lat siedemdziesiątych i neoawangardy.
Szczególnego rodzaju wspólnotę tworzy naszym zdaniem łącząca tych artystów relacja życia i twórczości: całkowite angażowanie się w sztukę i misyjność uprawianego zawodu, traktowanie pracy w uczelni i działalności artystycznej jako rzeczy podstawowych i najważniejszych, tworzenie aury osobowości, oryginalność poglądów i indywidualność efektów artystycznego działania, namiętność uprawiania sztuki, zachłanność poznawania nowego, ambicje i apetyt tworzenia.

Projekt artystyczny Wyjścia jest naszą subiektywną narracją o artystach pedagogach, których spotkaliśmy w uczelni jako mentorów, ale również studentów i późniejszych kolegów – nauczycieli akademickich. W trakcie 53 lat spędzonych w naszej Alma Mater, artyści ci wywarli na nas znaczny wpływ twórczy i emocjonalny. Z wielu powodów wydawali się ekscytujący i atrakcyjni intelektualnie, progresywni, odkrywczy i inspirujący. Wszyscy oni łączyli intuicję mentorów z talentem i wyczuciem wizualnym. Jako artyści, intelektualiści z dużymi zdolnościami analitycznymi, często wypowiadali się na tematy swojej twórczości w relacji z programem Akademii, a także na temat funkcjonowania jej samej. Chcielibyśmy powrócić do tych tekstów i zaprezentować je społeczności akademii, zaś artystów żyjących poprosić o aktualne wypowiedzi na temat ówczesnej uczelni, jej funkcjonowania, ale również powodów i motywów z niej odejścia.
Proponujemy subiektywne odczytanie historii naszej uczelni – tak wyglądała ona obserwowana naszymi oczyma i taka narracja jest naturalnie jedną z wielu możliwych. Przedstawiamy obraz wystawy, traktując ją z premedytacją jako asumpt do polemicznych dyskusji i zgoła odmiennych przyszłych prezentacji realizowanych przez koleżanki i kolegów.
Każda opowiedziana historia o naszej Akademii staje się faktem, nieopowiedziane odchodzą w niepamięć.

 

Kuratorzy wystawy

prof. Jolanta Wagner
prof. Marek Wagner

 

Patronat honorowy

do góry