J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak ma zaszczyt zaprosić na wystawę „Powroty”.

miejsce: Galeria Kobro – ASP w Łodzi

Data wernisażu: 05.11.2020 r. Wystawa będzie dostępna do 23.11.2020 r.

Każda praca zawodowa nieuchronnie kończy się przejściem na emeryturę i jednoczesnym pożegnaniem się z miejscem pracy. W przypadku Profesorów Akademii Sztuk Pięknych praca zawodowa idzie dwutorowo i dzieli się na pracę dydaktyczną oraz pracę twórczą – artystyczną. Praca dydaktyczna zazwyczaj kończy się wraz z przejściem na emeryturę, ale działalność artystyczna trwa.

Artyści są w tej uprzywilejowanej sytuacji, która pozwala pracować twórczo do końca życia, o ile mają taką wewnętrzną potrzebę i pozwala im na to zdrowie. Jedyne co ich może powstrzymać, to nieuchronny upływ czasu, który kończy się przejściem na drugą stronę naszego bytu. Ta nieuchronność dotyczy każdego, ale nie każdy może tak aktywnie do końca uczestniczyć w życiu zawodowym.

Obchody 75-lecia powstania ASP w Łodzi (wcześniej PWSSP) są okazją do uhonorowania naszych starszych kolegów Profesorów, a często naszych mentorów, wystawą przypominającą ich dokonania artystyczne.

Prezentacja prac Profesorów Seniorów będzie doskonałą możliwością do zapoznania się z ich dziełami przez młodzież akademicką, a co za tym idzie – poznania historii uczelni, a w przypadku nauczycieli akademickich przypomnieniem i powrotem wspomnieniami do wcześniejszych lat, kiedy to sami byli asystentami lub studentami i rozwijali się artystycznie pod ich skrzydłami.

dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni

Patronat honorowy

do góry