J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dr Przemysław Wachowski ma zaszczyt zaprosić na Wystawę Profesorów Seniorów „Powroty”. Kuratorem wystawy jest dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni.

Ekspozycja będzie prezentowana w Galerii Kobro od 9 listopada do 16 grudnia 2020 r., jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną nie będzie dostępna dla zwiedzających. Wystawa zostanie zaprezentowana w postaci materiału wideo oraz fotorelacji dostępnej na stronie internetowej oraz profilu fb uczelni.

Na wystawie zaprezentowane będą prace artystów:

Andrzeja Bartczaka
Włodzimierza Ciesielskiego
Marka Czajkowskiego
Andrzeja Gieragi
Jana Grodka
Aleksandra Hałata
Henryka Hoffmana
Ryszarda Hungera
Sławomira Iwańskiego
Witolda Kalińskiego
Mariana Kępińskiego
Stanisława Łabęckiego
Bogumiła Łukaszewskiego
Aleksandry Mańczak
Andrzeja Stalla
Włodzimierza Stelmaszczyka
Tadeusza Śliwińskiego
Jerzego Trelińskiego
Jarosława Zduniewskiego


Wystawa Profesorów Seniorów „POWROTY”

Każda praca zawodowa nieuchronnie kończy się przejściem na emeryturę i jednoczesnym pożegnaniem z miejscem pracy. W przypadku Profesorów akademii sztuk pięknych praca zawodowa idzie dwutorowo i dzieli się na pracę dydaktyczną oraz pracę twórczą – artystyczną. Praca dydaktyczna zazwyczaj kończy się wraz z przejściem na emeryturę, ale działalność artystyczna trwa.

Artyści są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jeśli tylko odczuwają potrzebę tworzenia i wypowiadania się w sztuce, to nie ogranicza ich nic. Doświadczenie i dojrzałość oraz świadomość plastyczna pozwala im tworzyć i rozwijać swoją drogę twórczą. Jedyne co ich może powstrzymać, to nieuchronny upływ czasu, który kończy się przejściem na drugą stronę naszego bytu. Ta nieuchronność dotyczy każdego, ale nie każdy może tak aktywnie do końca uczestniczyć w życiu zawodowym.

Obchody 75-lecia powstania ASP w Łodzi (wcześniej PWSSP) są okazją do uhonorowania naszych starszych kolegów Profesorów, a często naszych mentorów, wystawą prezentującą ich dokonania artystyczne.
Ideą wystawy jest zaprezentowanie prac uczestników w postaci dwóch dzieł z różnych etapów twórczości – wczesnego i teraźniejszego – co pozwala na pokazanie rozwoju artystycznego i intelektualnego bądź światopoglądowego danego artysty.
Z racji tego, że wystawa jest prezentowana na terenie uczelni, tytuł „Powroty” sugeruje ponowne zaistnienie naszych mistrzów w murach Akademii po opuszczeniu jej z racji przejścia na emeryturę.

Prezentacja prac Profesorów Seniorów jest doskonałą okazją do zapoznania się z ich dziełami przez młodzież akademicką, a co za tym idzie – poznania historii uczelni. W przypadku obecnych nauczycieli akademickich być może przypomną oni sobie dawne czasy i powrócą wspomnieniami do lat wcześniejszych, kiedy sami byli asystentami lub studentami i rozwijali się artystycznie pod skrzydłami naszych Profesorów Seniorów.

dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni

Serdecznie zapraszamy.

Patronat honorowy

do góry