> Katedra Kompozycji | Pracownia Obrazu w Przestrzeni

> Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji I

> Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji II

> Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji III

> Pracownia Technik Drzeworytniczych


Katedra Kompozycji | Pracownia Obrazu w Przestrzeni

Prowadzący: dr hab. Piotr Ciesielski, prof. uczelni, mgr Piotr Gryz

Wiktoria Jakubowska i Michalina Szurgot. 2015 r.

Prace studentów 2015 - 2019.

Miasto.Linoryt - pierwsze ćwiczenie na 1 roku. 2006 r (dawne Pracownia Grafiki, Wydz. Tkaniny i Ubioru)

Michalina Szurgot. Druk wklęsły. 2012 r.  (dawne Pracownia Grafiki, Wydz. Tkaniny i Ubioru)

Wiktoria Jakubowska. Druk wklęsły,  (dawne Pracownia Grafiki, Wydz. Tkaniny i Ubioru)


Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji I

Prowadzący: dr hab. Danuta Wieczorek, prof. uczelni,  dr Magdalena Kacperska, dr Joanna Paljocha


Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji II

Prowadzący: prof. Lesław Miśkiewicz, dr Tomasz Kawełczyk

Dobrosława Sudnikowicz, Utwór przekształcalny, 2015 r.

Justyna Maksajda, Utwór przekształcalny, 2015 r.

Katarzyna Pomorska, Utwór przekształcalny, 2015 r.


Katedra Kompozycji | Pracownia Podstaw Kompozycji III

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni


Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej

Prowadzący: prof. Dariusz Kaca, dr Wawrzyniec Strzemieczny

Patronat honorowy

do góry