J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Łódzka Grafika – specyfika i kontekst pięćdziesięciu lat Katedry Grafiki Artystycznej w ramach obchodów 75-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi“.

miejsce: Galeria Kobro – ASP w Łodzi

*Daty trwania sympozjum będą podane wkrótce.

Projekt ma na celu przedstawienie międzynarodowemu środowisku graficznemu 50-letniego dorobku artystycznego i dydaktycznego Katedry Grafiki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w kontekście współczesnej grafiki polskiej. Pedagodzy i studenci związani z katedrą od początku jej działalności aktywnie wpływali na kształt i przeobrażenia następujące we współczesnej grafice. Grafika artystyczna od początku jej istnienia w procesie dydaktycznym naszej uczelni była ważnym elementem kształcenia pokoleń artystów wychodzących z jej murów. Dzięki tak wybitnym postaciom jak prof. Stanisław Fijałkowski, prof. Leszek Rózga, prof. Roman Artymowski, prof. Andrzej Marian Bartczak i prof. Krzysztof Wawrzyniak osiągnęła wyjątkowy prestiż i uznanie w środowisku artystycznym w Polsce i za granicą. Drogą, którą oni wyznaczali, obecnie podążają kolejne pokolenia łódzkich twórców, korzystając z ich intelektualnej i artystycznej spuścizny.

Sympozjum będzie obejmowało trzy zagadnienia. Wystawę najwybitniejszych przedstawicieli polskiej grafiki artystycznej zapraszanych w ciągu ośmiu lat działalności Galerii 144 Grafiki, która będzie prezentowana w Galerii Kobro. Sympozjum będzie miało charakter międzynarodowy, ponieważ zostaną na nie zaproszeni również artyści z innych krajów (prof. Zbynek Janacek, prof. Christopher Nowicki, prof. Dimitrije Pecić, prof. Marek Sibinsky). Drugim zagadnieniem będzie prezentacja i promocja monografii Katedry Grafiki Artystycznej wydanego z okazji jej 50-lecia. Trzecim zagadnieniem będą wykłady, referaty oraz panele dyskusyjne na temat specyfiki Łódzkiej Szkoły Grafiki i jej recepcji w innych środowiskach graficznych.

prof. dr hab. Sławomir Ćwiek
Dyrektor Instytutu Grafiki Artystycznej

Patronat honorowy

do góry