J.M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak ma zaszczyt zaprosić na wystawę „Kultowa Akademia”.

miejsce: Galeria Kobro – ASP w Łodzi

Ekspozycja dostępna w trakcie Zjazdu Absolwentów.

Ideą przyświecającą wystawie jest próba spojrzenia w przeszłość przez pryzmat osobistych doświadczeń studentów, absolwentów i pedagogów, dla których studiowanie w ASP w Łodzi było istotnym doświadczeniem formacyjnym. Tytułowa „kultowość” rozumiana jest tu jako szczególny, osobisty związek emocjonalny z miejscem i instytucją, który znajduje swoje wehikuły w formie różnych artefaktów. Te obiekty, zarówno dzieła sztuki, jak i dokumenty, pamiątkowe fotografie, nagrania oraz z pozoru banalne przedmioty stają się symbolami doświadczeń istotnych z punktu widzenia konkretnych osób lub pokoleń. Odwołujemy się tu do „kultowości”, której sens został wykreowany przez kulturę masową, w związku z tym nie ma konkretnych reguł co może, a co nie może być kultowe. Kultowe mogą być wszelkie obiekty lub zdarzenia istotne z punktu widzenia danej osoby – członka naszej wspólnoty. Wystawa zakorzeniona będzie w zwrocie archiwalnym. Pomoże nam to odnaleźć istotne z punktu widzenia naszej tożsamości elementy, stanowiące o poczuciu wspólnoty, symbolizujące przynależność i istotne wartości.

Kuratorzy: dr adiunkt Dagmara Bugaj, dr adiunkt Artur Chrzanowski, dr hab. Marek Domański, prof. ASP

Patronat honorowy

do góry